Nehalennia in spiraalvorm naar 2000

In februari 1999 kreeg ik een uitnodiging om te komen exposeren van december 1999 t/m februari 2000 in het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle. Speciaal voor deze expositie heb ik in de zomer van 1999 een aantal installaties (kunstwerken op locatie) gemaakt op de stranden van Neeltje Jans, waar tienduizenden mossel –en oesterschelpen in een Keltisch-verwante symboliek het strand vormen.

Dezelfde 210 213vormen keren terug in een installatie van spiegels en zeewier. Eén van deze installaties op Neeltje Jans heeft als titel: ‘Nehalennia 1999’ meegekregen. Deze titel verwijst naar de Keltische godin, waarin mogelijk de oorsprong ligt van de naam Neeltje Jans.

Prof. Dr. Cornelis koppelt de naam Nehalennia aan die van Neeltje Jans. Beide zouden dezelfde oorsprong en betekenis hebben en dateren uit de Keltische tijd, ongeveer 500 jaar voor Christus. De namen zouden beide afstammen van: Ne (nabij), Helle (oude naam voor Noordzee) en dija of ija, dat gecombineerd de betekenis krijgt van: doorschijnend licht op het water, waarbij een genezende kracht wordt verondersteld.

 

Uit persbericht

Jan van Lisdonk verwerft zich steeds meer een unieke plek in de kunstwereld door zich in te laten met wat de natuur hem te binnen doet schieten en daar ter plekke zijn uitingen aan te geven. Dat verschaft zijn kunstwerken, zijn installaties, een onontkoombaar tijdelijk karakter, hetgeen ze tegelijkertijd nog unieker, nog speciaal tijdgerichter maakt.

Jan van Lisdonk heeft in de spiraalvorm de ideale uitdrukkingswijze gevonden om zijn bedoelingen weer te geven. De spiraalvorm is niet alleen in de DNA-structuur van ieder mens aanwezig, maar werd ook als universele vorm gebruikt in de Keltische cultuur. Vaak werd de spiraal afgebeeld op stenen voor de ingang van een tumulus (graf) in Ierland, Engeland en Bretagne. De spiraal wordt beschouwd als symbool voor het in- en uitademen, voor het ontwaken en inslapen, voor leven en dood.

Muziek: Tijdens de opening bracht Lidwien Outermans Keltische harpmuziek ten gehore.

 

Terug naar overzicht installaties